Upozorňujeme,že následující příběhy se pokládají za "literární díla,která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora" dle § 2, odst. 1, Autorského zákona a bez souhlasu našich klientů nesmí být kopírovány,rozmnožovány,jakkoliv upravovány či jinak použity v komerčních médiích včetně internetu a jiných webových stránek než je http://www.jakzhubnu.cz .

Příběhy nebyly slohově,pravopisně ani stylisticky upravovány.Na požádání jsme schopni zprostředkovat kontakt na naše klienty. V případě zájmu nám napište na tento mail.

Jaroslav H. - II.

11.listopadu 2010

Nevím, čím to je, ale po narození vlastních dětí a později i vnuků jsem vždy přibral na váze. Podotýkám, že jsem mužského pohlaví a děti jsem tedy nerodil. Situace byla celkem humorná až do chvíle, kdy moji  vzrůstající nadváhu nedokázal ukrýt ani stále volnější oděv. Pozornosti jsem neušel ani u zvědavých vnuků. „Dědo, proč máš tak velké břicho? Až budu velký, taky bych takové chtěl mít.“  Tehdy jsem si uvědomil, že bych se sebou měl vážně něco dělat. Ale co, když o různých dietách už bych mohl napsat vlastního průvodce. A vždy každý pokus končil dalším zvýšením nadváhy. Lékaři mi radili snížit dávky stravy, hlídat kalorie, vynechat určitá jídla. A výsledky nikde. Zdravotní stav se mi stále zhoršoval, pohyb mi způsoboval značné utrpení. Točil jsem se v bludném kruhu léků proti vysokému tlaku, cholesterolu, a dalším neduhům. I když jsem jedl stále méně, kila neubývala, cítil jsem se stále unavenější, ztrácel jsem svaly. Absolvoval jsem řadu vyšetření, bez výsledků. Potřeboval jsem zhubnout a nešlo to. Hledal jsem informace o lécích i nových metodách na internetu. Mnohé jsem pochopil ale stále mi chyběla cesta z kruhu ven. A tu jsem našel v nabídce pomoci výživového poradce, přesněji poradkyně, paní Jany Pecánkové.  Právě končím pod jejím odborným vedením 6. měsíc a z původních 114 kg  jsem ze svého těla odboural prvních 10 kg.   Ale kila nejsou to jediné. Celkově se cítím o 10 roků mladší, nedělá mi potíže pohyb, což urychluje cely proces. A čem je to tajemství?  Pod odborným vedením, kvalifikovanými radami a doporučeními paní Jany Pecánkové  jsem změnil  dlouholeté stravovací návyky, umím si bez potíží běžně i při náročném zaměstnání sestavovat jídelníček a co je zajímavé, nehladovím a celkově sním více jak dříve.  Jídlo je mi potěšením. Dodržováním pravidel, kterým rozumím, znám jejich cíl a důvody, jsem se stal hráčem, kterého hra baví. Celkově se mi zlepšila nálada, snadněji zvládám napjaté až stresové situace a postupně mizí i dřívější zdravotní problémy.  Rád doporučím odbornou  pomoc paní Jany Pecánkové kamarádům a známým, kteří se potýkají s podobnými problémy.     

Jaroslav H.Zpět