BMI - index tělesné hmotnosti

Nadváha nebo obezita je definována jako nadměrné množství tuku v organismu. Stupeň lze přibližně určit podle BMI neboli Indexu tělesné hmotnosti. Body mass index je hodnota vypočtená podle vzorce:

               váha v kg dělená výškou v metrech na druhou

Normální váhu přitom určují hodnoty BMI mezi 18,5 a 25. Osoby, jejichž BMI má hodnotu pod 18,5  trpí pravděpodobně podvýživou. Hodnota BMI nad 25 ukazuje na nadváhu, nad 30 pak na obezitu.


kg

cm
Načítám...

 BMI 


BMIKategorieZdravotní rizika
méně než 18,5podváhavysoká
18,5 až 24,9normaminimální
25 až 29,9nadváhanízká až lehce vyšší
30 až 34,9obezita 1. stupnězvýšená
35 až 39,9obezita 2. stupně (závažná)vysoká
40 a víceobezita 3. stupně (těžká)velmi vysoká

Upozorňujeme, že výsledky BMI mohou být často zavádějící a v případě aktivních sportovců přímo lživé. 

Příklad: 
Aktivnímu kulturistovi (muži) vážícímu 90 kg a měřícímu 178 cm vychází BMI = 28,4 , což odpovídá tabulkové hodnotě nadváhy. Váhový podíl tuku v jeho organizmu je však pouze 4,5%, což odpovídá špičkové tělesné kondici. Veškerý zbytek hmotnosti je svalová hmota, orgány, voda, kosti atd. Naproti tomu průměrnému muži ve středním věku vážícímu 75 kg a měřícímu 178 cm  vychází BMI = 23,7, tedy je v normě, a on, protože provozuje z pohybových aktivit pouze “gaučing“, má problém vyjít čtvrté patro paneláku, přičemž váhový podíl tuku v jeho těle může činit klidně i 30% .

BMR - bazální metabolismus

Pro určení optimální energetické spotřeby člověka s průměrnou stavbou těla se používá výpočet bazálního metabolizmu BMR (z anglického Basal Metabolic Rate). Výše hodnoty BMR je přibližné množství energetického příjmu potřebné pro zachování základních životních funkcí. Ve výši této hodnoty není zohledněn energetický příjem potřebný pro pokrytí denních pohybových aktivit. Tento výpočet je také nepřesný pro lidi s mimořádnou tělesnou stavbou, ať již svalnaté, či obézní. V takovém případě se na něj nespoléhejte a obraťte se na svého výživového poradce.


kg

cmNačítám...

 kcal
 kJVýsledek říká  jak dobře umí Vaše tělo spalovat energii v klidovém stavu. Čím je hodnota vyšší,tím lépe. Například u čtyřicetileté ženy by se měla obvyklá hodnota pohybovat někde nad 1400 kilokaloriemi.