Jak funguje naše tělo nejenom při hubnutí

24.července 2011

Organy_ZeleninaAbyste se mohli o svou tělesnou schránku správně starat, je také dobré o ní něco vědět. V následujícím článečku Vás nebudeme nijak extra zahlcovat odbornými lékařskými termíny, pouze na názorném příkladu továrny  ukážeme “vo co go” . Sami pak přijdete na to,co je pro Vás z hlediska hubnutí dobré  a  co nikoliv.

Základní stavební jednotkou těla je buňka. Buňka je samostatný živý organismus, dokáže se množit, zpracovávat živiny, vylučovat odpad, pamatovat si podmínky, ve kterých se ocitla  a ty zaznamenávat pro budoucí generace buněk. Buňka žije maximálně 120 dní. Abyste nastolili změny, které si buňky zapamatují, potřebujete je provádět alespoň 6 měsíců.Buňky tvoří tkáně, tkáně tvoří orgány a orgány tvoří systémy.

10 důležitých systémů:

1. Trávící systémTravici system

Počítáme do něj ústa, jícen, žaludek, střeva, játra ( chemická továrna těla, zpracovávají  všechny živiny a připravují je na použití v jednotlivých orgánech ) a slinivku ( ta je hlavním tvůrcem trávících enzymů a hormonu insulinu )

2. Vylučovací systém

Ten je tvořen ledvinami ( ty působí jako filtr nečistot a tvůrce některých hormonů –  např.adrenalin ), močovody, močovým měchýřem a močovou trubicí.

3. Nervový systém

Mozek a nervy.Tento systém řídí veškerou tělní činnost. Pokud mozek potřebuje předat rychle krátkodobou informaci, použije impuls vedený přes nervy. Pokud potřebuje dát pokyn k dlouhodobějšímu procesu, dá příkaz k produkci příslušného hormonu, v tomto případě insulinu.

4. Oběhový systém

Srdce a cévy mají za úkol rozvádět po těle kyslík a živiny, lymfatický systém shromažďuje a odvádí odpad.

5. Dýchací systém

Nosní dutina, průdušnice, plíce. Mají na starost příjem kyslíku a odvod oxidu uhličitého.

6. Imunitní systém

Je tvořen bílými krvinkami.Ty vyhledávají a ničí  viry, bakterie, plísně, chemikálie, běžně  se tvořící rakovinné buňky a cizorodé prvky .

7. Svalový systém

Svaly zajišťují pohyb. Jsou nejvýznamnějším spalovačem energie z hlediska hubnutí.

8. Kosterní systém

Kosti, zuby, klouby, šlachy. Zajišťují tělu oporu a zásobu minerálních látek.

9. Pohlavní systém

Zajišťuje rozmnožování a tvorbu některých hormonů ( estrogen, testosteron atd. )

10. Kůže

Chrání tělo, zajišťuje tepelnou rovnováhu, je úložištěm odpadu ( ten se hromadí nejčastěji v podkožním tuku ).

                                                organy3

Tyto systémy jsou navzájem silně provázány.

 Vyskytne – li se v těle problém, vždy začíná na úrovni jedné buňky, postupně přibývají další a další buňky s problémem, až je zasažen celý orgán a vyřazen z provozu celý systém. Pokud chceme  problém vyřešit, potřebujeme začít právě na úrovni buňky.To znamená očistit ji od stávajícího odpadu, dodat jí výživu a začít jí používat – zdravě namáhat.

 

Lidské tělo je možné přirovnat k dobře fungující továrně. 

   V takové továrně musí vládnout pořádek a řád. Každý zaměstnanec plní bezchybně své povinnosti, aby  všechna oddělení mohla plnit řádně své úkoly. Selhání jednoho oddělení by mohlo ohrozit chod dalších a tím poznamenat kvalitu výroby. Ta by potom mohla ohrozit existenci celé továrny.Továrna musí být plynule zásobena kvalitním materiálem ze kterého se vyrábí.Ředitel řídí s pomocí svých náměstků chod celé továrny. Pokyny musí být jasné, přesné a proto i  ředitel musí být v dobré formě. Špatně fungující továrna ohrožuje i postavení řídícího aparátu.

Jak to tedy vypadá v úžasné továrně lidského těla? Pokuste se pochopit celý princip na částečném přirovnání:

 • Kosti a klouby – slouží jako konstrukce budovy továrny 
 • Svaly – jsou generátory energie  
 • Oběhový systém – slouží k propojení jednotlivých oddělení Zelena_Tovarna
 • Zažívání – je vlastně jakási výrobní linka, která produkuje hodnoty a nevyužité zbytky vyloučí v  podobě odpadu 
 • Plíce – jsou obdobou klimatizace  
 • Vylučovací systém – je jako úklidová služba, udržuje pořádek a odstraňuje odpad 
 • Pohlavní systém – je jako archiv, ve kterém jsou uloženy informace  pro tvorbu nové továrny 
 • Kůže – zastává funkci střechy a omítky, která chrání to, co je uvnitř 
 • Mozek a nervy – je řídící aparát, bez jehož pokynů a kontroly továrna nemůže fungovat


Tato dokonalá továrna lidského těla má 3 hlavní zaměstnance:

 • Hormony – jsou poslíčci, kteří  nosí od ředitele příkazy, co se bude vyrábět 
 • Enzymy – jsou dělníci, kteří přebírají příkazy a vyrábí, co je potřeba 
 • Transportní látky – přenašeče, které donesou to, co je vyrobeno tam, kam je potřeba

 

Jak to vypadá v těle, když je vše v pořádku?

 Když tělu pravidelně dodáváme plnohodnotnou výživu, udržujeme ho v pohybu, zvládáme dobře stres, je to stejné, jako když je továrna pravidelně zásobena přiměřeným množstvím materiálu, plynule se vyrábí, vznikají kvalitní výrobky a je minimální odpad. Továrna je zásobena vším potřebným. Stavební materiál pro obnovu budovy, jídlo pro dělníky, nářadí, pomůcky, dostatek paliva i košťata na zametání. Továrna vyrábí, ředitel je spokojen, má výbornou náladu, dává prémie, vyrábí se více, pořizuje se kvalitnější zařízení. Poslíčci chodí s příkazy, jsou usměvaví a příjemní. (jsou to endorfiny – hormony štěstí).

 

Jak to probíhá a končí,  když vzniká v těle zmatek?

 Pokud tělu dodáváme špatnou výživu a hlavní dávky této ubohé stravy  se tělo dočká po celodenním hladovění až večer,navíc od rána až do večera trpí otravu nikotinem, kofeinem a zároveň nedostatkem tekutin, nemůžeme očekávat, že nám bude dobře sloužit. Vzniká skutečný chaos s mnohdy marnou snahou těla o nápravu.

Poslíčci nemají celý den do čeho píchnout a když se chystají i s ředitelem ulehnout a odpočívat po celodenním boji s drogami, hladem a žízní, přivezete do továrny těsně před skončením pracovní doby (každý orgán má svou vlastní pracovní dobu, kdy plní svou funkci) plný vagon nekvalitního materiálu, který se kazí, zahnívá a měl by se rychle zpracovat. Ještě k tomu se nedodalo nářadí (kvalitní bílkoviny,vitamíny, minerály apod.) Za to je spousta odpadu (živočišný tuk, sůl, bílá mouka, cukr, konzervační látky z potravin). Je s tím vším nepředstavitelná práce to jenom roztřídit a užitek téměř žádný.

Když to uvidí ředitel, rozčílí se, zavolá stresové hormony, ostré chlapce, kteří příkazy nepředávají, ale řvou na dělníky, neznají slitování a nutí je k tvrdé práci. Dělníci pracují ve stresu, některé věci nestačí ani zpracovat, tak jde do odpadu i to, co by se mohlo zužitkovat. Taková práce některé dělníky i zničí. Je to smutná podívaná. Do toho ještě u továrny stojí ten komín (cigareta), jehož kouř jde přímo do klimatizace (plíce), která začne špatně fungovat. Dělníci se dusí, do strojů sedá prach a všude se usazuje špína. Zažívací systém je plný nánosů.

Ředitel ani neuvažuje o obnově továrny, přeje si jen, aby byl přivezený materiál pryč. Když toto se děje denně, stroje přestávají správně fungovat a opravit je, je stále obtížnější. Každá budova a zařízení potřebují pravidelnou údržbu, opravu omítky, opravu potrubí apod. Když jí nevěnujeme pozornost, rychleji stárne a chátrá. I čtyřicetiletá továrna může nakonec vypadat jako troska.

Lidé do takové továrny chodí naštvaní, smutní. Je tam dřina, nepohoda a malé odměny. Časem problémy narůstají. Dělníků je stále méně, mají nedostatek nářadí, práce stojí. Když za nimi přijde poslíček s rozkazem, už ani neslyší. Ten za nimi musí častěji a stále připomínat.

Příkladem je cukrovka typ 2, kdy se musí poslat mnohem více insulinu - poslíčků – aby buňka začala přijímat a zpracovávat cukr.Dojde ke špatné práci ale i u dělníků ( nejsou kvalitní bílkoviny, dostatek mikroživin a není dostatek nářadí). Dále dojde k chybné práci přenašečů (zanesení cév   vápníkem – kornatění tepen). V těle vzniká stále větší nepořádek a chaos.Uklizečky se vztekají a žádají ředitele o pomoc. Jako pomocník je vyslána ochranka – imunitní systém. Ten kontroluje, aby uklizečky nepracovaly s něčím nebezpečným, případně to zlikviduje.Protože ale není tam, kde by být měl – na obchůzce, je tu prostor pro zloděje a výtržníky (bakterie, viry, plísně ..), které se dostanou do továrny a škodí. Chudák ochranka pak běhá zasahovat od jednoho místa k druhému až je nakonec unavená a přestává stíhat plnění svého úkolu. Odpad se hromadí a hromadí, až jednou ucpe nějakou chodbu. Třeba tu co je u pana ředitele ( mozková mrtvice, infarkt). Moment, kdy praskne některá důležitá žíla a přestane zásobovat orgán ke kterému vede, dotyčný orgán se nenávratně poškodí, nebo úplně odumře.Vrchol nastane, když se stresovaní pracovníci, chodící po špinavých chodbách mezi nefunkčními odděleními rozhodnou, že už nemají co ztratit a že se pomstí vedení továrny tím, že ji zničí. Začnou pracovat úplně jinak a postupně přemluví k pomstě i ostatní oddělení. Počet vzbouřenců začne rychle narůstat a postupně začnou ničit továrnu. Ulítaná a unavená ochranka už nemá žádnou šanci tomuto útoku čelit a vše končí zkázou továrny (takto nějak funguje rakovina) .A přitom tak málo stačí, aby se těmto koncům předešlo.

 

Co tedy naše tělo potřebuje?

 • Vzduch – Správné dýchání je velice důležité.Měl  bychom se několikrát za den zastavit a zhluboka se vydýchat.
 • Vodu – Voda je hlavní součást krve a díky ní můžeme v těle rozvádět látky.  Životní minimum pro zdravě fungující organismus je 40 ml / kg váhy.Pokud tělo  nemá dostatek vody, naučí se ji zadržovat.
 • Pohybovou aktivitu – cokoli  se v těle nepoužívá, stává se spižírnou nebo úložištěm  odpadu. Pokud se nepohybujeme, tělo bude brát svaly jako zdroj bílkovin.Pokud budete mít nedostatek vstřebatelných minerálů, tělo si vezme zásoby z kostí a zubů.
 • Odpočinek a spánek – alespoň 6-7 hodin denně
 • Pozitivní myšlení – to přímo ovlivňuje hormonální činnost. Pokud jsme dobře naladěni, chová se náš mozek jako dobrý šéf. Pokud jsme naladěni špatně, mozek funguje ve stresovém režimu.
 • Kvalitní výživu –  jsme přesně výsledek toho, co snědla a jak fungovala naše matka v době našeho vývinu a kojení a výsledek toho, co jsme pak snědli my sami.

 

Makroziviny_talir  Výživa

Název programu Jste to co jíte  jedné nejmenované televize není náhodný – správná výživa je 70% úspěchu v procesu hubnutí a následně i kvality vašeho života.

Lidská výživa se dělí na takzvané energetické složky, též makroživiny ( bílkoviny, tuky, stravitelné sacharidy ), neenergetické složky, též mikroživiny ( vitamíny, minerály, stopové prvky, bylinné složky, antioxidanty ), vodu a nestravitelné sacharidy – vlákninu.

 

Makroživiny:

 • Bílkoviny - energie, stavba tkání, součást veškeré chemie v těle ( cihla )

Bilkoviny_2Jsou to základní kameny lidského těla. Jsou stavebním materiálem pro nové buňky, ale také pro enzymy, hormony a transportní látky. Jejich potřeba se vypočítává individuálně.Pokud je tělo dostatečně zásobeno bílkovinami a ostatní výživou, může budovat kvalitní, pevné tkáně, které jsou mnohem odolnější proti nemocem, stresu a chemickým látkám z okolí. Bílkoviny jsou složeny z aminokyselin.Ty se dělí na takzvané esenciální ( musíme je přijmout v potravě ) a neesenciální ( ty si dokážeme vyrobit z těch esenciálních ).

Zdroje : soja, tofu, zakysané mléčné výrobky, maso, ryby, vejce ( především bílek ), ořechy,  luštěniny, tvrdé sýry ( nejlépe do 30% tuku v sušině )

 

 • Sacharidy - energie a čištění  ( topivo a košťata )                                                     

Sacharidy_4Sacharidy se dělí na dvě skupiny.Ty stravitelné nazýváme jinak cukry. Jsou pro nás zdrojem energie a platí, že čím pomalejší, tím lepší, to znamená, čím déle tělu trvá, než z nich energii získá, protože ta se potom uvolňuje postupně  - základní pravidlo, co v těle probíhá postupně, to tělu vyhovuje více. Nestravitelné sacharidy se nazývají vlákniny - je jich několik druhů. My si vystačíme s rozdělením na jemné ( prostupují do krve a čistí ji, jsou v Aloe )  a hrubé ( ty působí jako nepostradatelný kartáč na střeva). Čistí je od zbytků potravy a odumřelých buněk a podporují peristaltiku - posun potravy vpřed.

Zdroje : Ovoce, zelenina, celozrnné výrobky, luštěniny, divoká rýže, brambory, obiloviny.

 

 • Tuky - zásobárna energie, pružnost tkání, součást hormonů  ( zásobník ) 

  zdrave_tuky_2

 Tuky používá tělo jednak jako zdroj energie, ale také jako zdroj správných mastných kyselin.Ty jsou součástí hormonů, starají se o výkonnost nervů a udržují pružné a hladké tkáně - především cévy. Tuk je v těle také rozpouštědlem vitamínů rozpustných v tucích a tělního odpadu.

 

Mikroživiny:

 • Vitamíny

Fungují jako součást enzymů a hormonů. Ve správném poměru s tuky a bílkovinami umožňují tělu provádět chemické reakce. Dělí se na rozpustné ve vodě - jejich zásoba vydrží v těle pár dní (vitamíny C a B-komplex) - a vitamíny rozpustné v tucích - jejich zásoba vydrží až 6 týdnů ( vitamíny A, D, E, K )

 • Minerály

Mají na starost rovnováhu tekutin v těle(sodík, draslík), přenos elektrického impulsu v nervech a krevní tlak (vápník, hořčík, mangan)Vitaminy_vs_doplnky

 • Stopové prvky

V organismu je jich potřeba jen malé množství, o to důležitější ale jsou. Fungují jako součást hormonů a enzymů.

 • Antioxidanty

Je to skupina látek, kde jsou některé vitamíny ( A, C, E), provitamíny ( karotenoidy ), stopové prvky (selen), rostlinné složky ( lykopeny v rajčatech), oxid dusnatý, zkrátka jsou to látky, které mají schopnost neutralizovat volné radikály. To jsou částice s vysokou energií, jsou součástí tělesného odpadu a chovají se jako zbloudilé kulky - kam padnou, to poškodí. Pokud je jich v těle příliš, poškodí takové množství buněk, že se stanou jednou z příčin  nádorového bujení.

Slovníček pojmů:

1. Enzym - DĚLNÍK

Buňka nemá ruce, takže pokud chce nějakou látku rozštěpit, spojit nebo pozměnit, vyloučí enzym, který je k tomu určený. Enzymů jsou tisíce druhů. Část si tvoříme sami, část potřebujeme získávat z potravy ( čerstvá zelenina a ovoce a potravinové doplňky ).Základem enzymu je bílkovina - ta tvoří přímo toho dělníka a vitamíny, minerály, kovy atd., co jsou k němu připojení, určují, co ten dělník bude dělat. Je to jeho nářadí.

3. Hormon - PŘÍKAZ

Pokud je v těle potřeba něco vyrobit, nebo naopak utlumit činnost, mozek dá impuls žlázám s vnitřní sekrecí a ty začnou vytvářet hormony - příkazy pro buňky, jaké mají tvořit enzymy a tím, co vlastně mají dělat. Pro správnou tvorbu hormonů je potřeba dostatek bílkovin a také správné mastné kyseliny.

3. Transportní látka - PŘENAŠEČ

Ta dokáže vzít, co enzymy - dělníci - vytvořily a dopravit to, kam je potřeba.Příklad. Lipoproteiny(sloučeniny tuků a bílkovin), které v krvi přenášejí cholesterol.

 

Bazální metabolismus neboli BMR

A nakonec ještě něco o bazálním metabolismu - jedná se o výdej energie pro základní činnost organismu, abychom vůbec drželi pohromadě, dýchali a zachovali všechny životní funkce.takto_ne

Pokud někdo hubne hladovkou, nebo nejí dostatečně často, tak si bazální metabolismus snižuje.           

Hladovění naučí tělo spořit, což má za následek, že i z malého množství jídla snadno přibere. Pokud si chcete bazální metabolismus - minimální množství energie, které spálíte za den - zvýšit, stačí pravidelně jíst pestrou stravu, cvičit a zvládat stres. Vaše BMR si můžete spočítat  zde .Zpět