Formulář
kg

cm
* pouze položky s oranžovým rámečkem jsou povinné
Načítám...

Vyplněním formuláře nezávazně žádáte o telefonický kontakt vaší osoby výživovým poradcem za účelem dohody konzultace výživového poradensví. Hovor je uskutečňován na účet  výživového poradce.

Ochrana osobních údajů:

Provozovatel webové stránky se zavazuje, že nebude používat osobní informace uživatelů sítě Internet zde vyplněné k jiným účelům než je kontaktování klienta z důvodu dohody konzultace výživového poradenství. Žádná informace získaná prostřednictvím této webové stránky nebude poskytnuta jakékoliv třetí  straně. 

Provozovatel se rovněž zavazuje, že neumožní ani třetím stranám spojovat  jakákoliv data shromážděná z provozu webové stránky  http://www.jakzhubnu.cz  s jakýmikoliv osobními informacemi o jakýchkoliv osobách z jakéhokoliv zdroje.

Webové stránky  http://www.jakzhubnu.cz důrazně respektují nařízení definovaná zákonem        č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem         č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími relevantními právními předpisy. 

Užíváním této stránky souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů na webu. Pokud jejím prostřednictvím poskytnete jakékoli informace, v plném rozsahu souhlasíte s jejich získáním, sbíráním, použitím, sdělováním a dalšími způsoby zpracování v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a platným právním řádem ČR.